...ett nationellt vaccinationsregister

Mottagning

Fält markerade med röd ram måste fyllas i för att du skall kunna använda funktionerna i programmet.

Besöksadress
 

Utdelningsadress Kopiera från besöksadress
 

Fakturaadress Kopiera från utdelningsadress

 
Kontakt- och administratöruppgifter